Cows & Calves

GEBRUIK DIE VOORSPRONG | USE THE ADVANTAGE

Fertility - Vrugbaarheid

Fertility

Exellent dam-calf weight ratio - Uitstekende Moeder- Kalf gewigs verhouding

Exellent dam calf weight ratio

Easy fleshing - Gemaklike gewigstoename

Easy fleshing

Easy drinking - Melk toegang

Easy drinking

Ease of calving - Kalwings gemak

Ease of calving

Docile disposition - Mak temperament

Docile disposition

Crèche - Speelgroepie

Creche

Clear, soft eyes and good natured - Helder, sagte oe & goeie temperament

Clear, soft eyes and good natured

Adaptable to Climate - Aangepas tot die klimaat

Adaptable to Climate

Page 3 of 3«123