Cows

GEBRUIK DIE VOORSPRONG | USE THE ADVANTAGE

Beauty queens - Skoonheids koninginne

Beauty queens

Mountain herds - Bergbewoners

Mountain herds

Highveld winter - Hoeveld winter

Highveld winter

Winter wonder - Winter skoonheid

Winter wonder

Well balanced medium framed female - Goed gebalanseerde medium raam vroulike dier

Well balanced medium framed female

The original Babanango bloodline - Oorspronklike Babanango lyne

The original Babanango bloodline

The gossip girls -Kletsmeisies

The gossip girls

Smooth muscling- Sagte bespiering

Smooth muscling

Shorter legs, better mobility in the mountains - Korter, dikker, beter in die berge

Shorter legs, better mobility in the mountains

Quality feed - Kwaliteit voeding

Quality feed

Medium framed cows - Medium raam koeie

Medium framed cows

First calf cow - Eerste kalf koei

First calf cow

Page 1 of 212»