Cows

GEBRUIK DIE VOORSPRONG | USE THE ADVANTAGE

Efficient calvers - Doeltreffende moeders

Efficient calvers

Cow efficiency - Koei doeltreffendheid

Cow efficiency

Ample natural water - Genoegsame natuurlike water

Ample natural water

Ambiance - Ambiance

Ambiance

Adapted & intelligent - Aangepas & intilligent

Adapted & intelligent

Adaptablity - Aanpasbaarheid

Adaptablity

A habituated cow- Aangepaste koei

A habituated cow

A garanteed calver - n gewaarbordge kalwer

A garanteed calver

Page 2 of 2«12