Koeie & Kalwers

GEBRUIK DIE VOORSPRONG | USE THE ADVANTAGE

Fertility - Vrugbaarheid

Vrugbaarheid

Exellent dam-calf weight ratio - Uitstekende Moeder- Kalf gewigs verhouding

Uitstekende Moeder Kalf gewigs verhouding

Easy fleshing - Gemaklike gewigstoename

Gemaklike gewigstoename

Easy drinking - Melk toegang

Melk toegang

Ease of calving - Kalwings gemak

Kalwings gemak

Docile disposition - Mak temperament

Mak temperament

Crèche - Speelgroepie

Speelgroepie

Clear, soft eyes and good natured - Helder, sagte oe & goeie temperament

Helder, sagte oe & goeie temperament

Adaptable to Climate - Aangepas tot die klimaat

Aangepas tot die klimaat

Page 3 of 3«123