Koeie

GEBRUIK DIE VOORSPRONG | USE THE ADVANTAGE

Beauty queens - Skoonheids koninginne

Skoonheids koninginne

Mountain herds - Bergbewoners

Bergbewoners

Highveld winter - Hoeveld winter

Hoeveld winter

Winter wonder - Winter skoonheid

Winter skoonheid

Well balanced medium framed female - Goed gebalanseerde medium raam vroulike dier

Goed gebalanseerde medium raam vroulike dier

The original Babanango bloodline - Oorspronklike Babanango lyne

Oorspronklike Babanango lyne

The gossip girls -Kletsmeisies

Kletsmeisies

Smooth muscling- Sagte bespiering

Sagte bespiering

Shorter legs, better mobility in the mountains - Korter, dikker, beter in die berge

Korter, dikker, beter in die berge

Quality feed - Kwaliteit voeding

Kwaliteit voeding

Medium framed cows - Medium raam koeie

Medium raam koeie

First calf cow - Eerste kalf koei

Eerste kalf koei

Page 1 of 212»