Koeie

GEBRUIK DIE VOORSPRONG | USE THE ADVANTAGE

Efficient calvers - Doeltreffende moeders

Doeltreffende moeders

Cow efficiency - Koei doeltreffendheid

Koei doeltreffendheid

Ample natural water - Genoegsame natuurlike water

Genoegsame natuurlike water

Ambiance - Ambiance

Ambiance

Adapted & intelligent - Aangepas & intilligent

Aangepas & intilligent

Adaptablity - Aanpasbaarheid

Aanpasbaarheid

A habituated cow- Aangepaste koei

Aangepaste koei

A garanteed calver - n gewaarbordge kalwer

‘n gewaarbordge kalwer

Page 2 of 2«12