Verse

GEBRUIK DIE VOORSPRONG | USE THE ADVANTAGE

Winter adaption - Koue aangepas

Koue aangepas

Where are the bulls! - Waar is die bulle

Waar is die bulle!

Warning!! Cows grazing - Passop!!! Koeie wat wei

Passop!!! Koeie wat wei

The feminine look - Vroulikheid

Vroulikheid

Proper pasture managment - Behoorlike weidings bestuur

Behoorlike weidings bestuur

On route to new pastures - Op pad na groener wei velde

Op pad na groener wei velde

Natural beauty - Natuurlike skoonheid

Natuurlike skoonheid

Mountainous terrain- Bergagtige terein

Bergagtige terein

Intelligence - Intelligensie

Intelligensie

Embryo sisters - Embrio susters

Embrio susters

Economical feed conversion - Ekonomiese voer omset

Ekonomiese voer omset

Easy fleshing - Vlesig

Vlesig

Page 1 of 212»